800x6001024x768
PUBLIKÁCIÓK PDF Nyomtatás E-mail

 Szabó Péter-Hoitsy György: Halak és halételek

Corvina Kiadó 2011.

 

Active Image

 Active Image

Active Image

 

Active Image

Active Image   

 Active Image

Hoitsy György:  A génmegőrzés szerepe és fontossága az akvakultúrában Előadás 2012. március. 02. Kutatók és termelők együtt az ágazat lendületvételéért II. konferencia Debrecen 

Hoitsy György:  80 éves a Lillafüredi Pisztrángtelep, avagy romoktól a génbakig, a lillafüredi pisztrángtenyésztés bemutatása  Előadás 2012. január 26. II. Gödöllői Halászati- Horgászati Szakember találkozó 

Hoitsy György: A pisztráng szerepe a helyi turizmusban és direkt értékesítésének tapasztalatai és tanulságai       Előadás 2011. szept. 30. OMÉK LEHETÔSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK A HAZAI HAL-TERMÉKPÁLYA MENTÉN A HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAM TÜKRÉBEN

 

 

Hoitsy György: 1989. Előadás Az anyapisztrángok takarmányozásának hatása az ikra termékenyülésére és a keltetésre. Szarvas XIII. Halászati Tudományos Tanácskozás 1989. Szarvas június 8-9.   

 Hoitsy György: 1990. Előadás A Zemplén-hegység patakjainak hal-ökofaunisztikai felmérése XIV. Halászati Tudományos Tanácskozás   

Hoitsy György: 1991. Előadás A petényi márna (Barbus meridionalis petényi Heckel) elterjedése az észak-magyarországi vizekben és ökológiája. XV. Halászati Tudományos Tanácskozás 1991. június 12-13.    

Hoitsy György: 1992. Előadás Halfaunisztikai adatok a Sajó-folyóról különös tekintettel a folyó szennyezettségéreXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1992. június 10-11. 22 oldal - 27 oldal   

Hoitsy György: 1993. Előadás + írásban A Bódva-folyó és a folyót tápláló patakok halfaunisztikai felméréseXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1993. június 16-17. 102 oldal - 106 oldal   

Hoitsy György: 1994. Poszter Vágóhídi melléktermékek és különböző gyártott takarmányok etetési kísérlete szivárványos pisztránggal (Oncorhynchus mykiss Walbaum) XVIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, 1994. június 15-16.   

 Hoitsy György: 1994. Előadás + írásban Adatok a Bodrog és Bodrogzug hal öko-faunisztikai felméréséből XVIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, 1994. június 15-16. 164 oldal - 172 oldal  

 Hoitsy György: 1995. Poszter + írásban A Bodrog halfaunájának felmérésére 1993-1994-benXIX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1995. május 17-18. 65 oldal- 70 oldal  

Hoitsy György:  1996. Poszter + írásbanAdatok a Hernád folyó halfaunájáról 1995-96XX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1996. június 12-13.143 oldal - 149 oldal  

Hoitsy György és Nagy Dezső: A Sajó-folyóban élő halak nehézfém terheltségének                                                   vizsgálata 1996. Poszter + írásbanXX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1996. június 12-13.  

Hoitsy György: 1997. Poszter + írásban 13 oldal A Bükk-hegység halfaunájának alakulása a vízkivételek és szennyeződések hatására XXI. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1997. május 28-29.    

Hoitsy György: 1998. Poszter + írásban A Hámori-tó halfaunájának alakulása a környezetében végbement változások hatására XXII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 1998. május 27-28.    

Hoitsy György: 1999. Poszter Vizek halfajgazdagságát befolyásoló tényezők XXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás,  Szarvas 1999. május 26-27.    

Hoitsy György: 2000. Poszter Adatok halfajaink növekedéséhezXXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas 2000. 

Hoitsy György: 1994. Előadás + írásban A vízi élővilág helyzete a Bükk vidéken a vízkivételek és vízszennyezések hatására. A Bükk-vidék Vízkészletéért Konferencia Miskolc, 1994. május 27-28. 53 oldal - 59 oldal  

Hoitsy Gy., Losonczy Cs., Nagy D., Németh Cs. :1994 Tanulmány Nehézfém szennyezések vizsgálata a Sajó-völgyében Zöld Akció Egyesület  89 oldal

 Active Image 

Hoitsy György: 1996. Poszter + írásban Fish-Fauna of the waters in the Aggtelek National Park "Research, Conservation, Management" Konferencia Aggtelek, 1996. május 1-5.155 oldal - 161 oldal  

Hoitsy György: 1998. Borsod-Abaúj-Zemplén megye halászatának, horgászatának helyzete (tanulmány) Megbízó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány B-A-Z. Megye Környezetvédelmi Program   

Hoitsy György: 1999.Halfaunisztikai felmérés a Hernád ökológiai célú vízkészlet meghatározásához 1999 Megbízó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 13 oldal 

Hoitsy György: 2000. Halfaunisztikai felmérés a Hernád ökológiai célú vízkészlet meghatározásához 2000Megbízó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány13 oldal  

Hoitsy György: 2000. Előadás Pisztrángtenyésztés Magyarországon  „Biológiai alapok az állattenyésztésben” konferencia Budapest, 2000. december  5.  

Hoitsy György: 2000. Előadás Felső Tisza halgazdálkodásának változása a ciánszennyezést követően Halászati Fórum Százhalombatta, 2000. december 12-13.
 

Hoitsy György: 1996. Jelentés A Cserehát halfaunisztikai felméréseMegbízó: Tisztaforrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület  

Hoitsy György: Jelentés Aranyos-patak halfaunája (jelentés) Megbízó: Ökológiai Intézet   

Hoitsy György: 1997. A Sajó és a Holt-Szuha halfaunisztikai felmérése (jelentés)Megbízó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány   

Hoitsy György: 1998. Szuha- és Holt-Szuha halfaunisztikai felmérésre (jelentés) Megbízó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 3 oldal   

Hoitsy György: 1999. A TVK-ból beömlő szennyvíz hatása a halfaunára (jelentés 6 oldal  

Hoitsy György: 1999. Halak, Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer8 oldal 

Hoitsy György: 2000. A Tiszát ért ciánszennyeződés utáni halfauna felmérési eredményei (jelentés) Megrendelő: Miniszterbiztosi Iroda dr. Müller Tibor.   

Hoitsy György:  2004. Előadás Pisztrángos vizek és hasznosítási lehetőségei Magyarországon 2004.09.17.MOHOSZ konferencia Budapest Közép-Európai Egyetem CEU  

Hoitsy György:  2005. Előadás Kis vízfolyások, patakok, folyók  halállománya és halgazdálkodási lehetőségei 2005. 09. 23.MOHOSZ konferencia, Budapest Közép-Európai Egyetem CEU

Active Image

Hoitsy György: 2006. Előadás Borsod-Abaúj-Zemplén megye halászati őrzése 2006. 03. 31.MOHOSZ konferencia, Budapest Közép-Európai  Egyetem CEU  

Hoitsy György: 2009. Előadás Hazai intenzív pisztrángtenyésztés jelenlegi problémái, a dániai modell adaptálásának lehetőségei, a kistavas intenzív halnevelés gyakorlati tapasztalatai SustainAqua Konferencia Szarvas, 2009. június 25.  

Hegyi  Á., Urbányi B., Kovács M., Lefler K. K,. Gál J., Hoitsy Gy. Horváth Á: 2010. Investigation of potential stress parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)Acta Biologica Hungarica 61 (1), pp. 24–32 (2010)      

Botanikai témájú publikációk:   

Hoitsy György- dr. Szerényi Gábor: A korpafüvek Búvár XXXIV. évfolyam 6. sz. 1979. Budapest  

Hoitsy György-Szerényi Júlia:  A martilapu szádorgó (Orobanche flava MART.) a Bükk-hegységben: új hazai adat Kitaibelia III. évfolyam 1. sz. 1997. Debrecen   


 Egyéb:  

Hoitsy György:  1994. Hatvan éves a lillafüredi pisztrángtelep Halászat 87. évfolyam 2. szám 71-72 oldal 

  Sample Image

Hoitsy György: 1993. Kutatási jelentés 53 oldal A Bodrog és Bodrogzug halfaunisztikai felmérése Megrendelő: Bükki Nemzeti Park   

Hoitsy György: 1989. Bodrog-zugban található holtágak, különböző vízborítottságú területek hasznosításának lehetőségei  Tanulmány 7. oldal   

Hoitsy György, Gerse I., Bata I. : 1994. PoszterHumic compound as on additive in trout fodderIHSS Kongresszus, Trinidad  

Hoitsy György: 1995. Jelentés Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792.) hormonindukciója különböző készítményekkel Megbízó: Dr. Horváth L. GATE  

Hoitsy György: 1995 Pisztrángozás a Garadnán  Magyar Horgász  IL. évfolyam 6. szám 40. old.

Hoitsy György: 1996. Jelentés A Sebes-pisztráng (Salmo trutta m. fario Linné 1758.) és a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792.) hormonindukciója különböző készítményekkel. Megbízó: Dr. Horváth L. GATE  

Csengeri I., Majoros F., Hoitsy Gy., Mátrai T., Janurik E.:Full-fat Soya Protein in the Diet of Rainbow Trout and Nile Tilapia Second International Full-fat Soya Conference1996. augusztus 26-28. Budapest 

Demeter Z.,  Gyulai P., Hoitsy Gy., Pongrácz Á., Szitta T. : 2002 A Délkeleti-Bükk természeti értékeiZöld Akció Egyesület Miskolc  43 oldal

Active Image

Hoitsy György: 1994. A Zempléni-hegység vízrendszereinek halfaunisztikai felmérésre Halászat, 87. évfolyam 4. szám156 oldal - 159 oldal  

Hoitsy György: 1995.A Bodrog és a Bodrogzug hal-ökofaunisztikai felmérése Halászat, 88. évfolyam 3. szám100 oldal - 104 oldal 

 Active Image

Hoitsy György: 1994. A Bódva-folyó és a folyót tápláló patakok halfaunisztikai felmérése Halászat, 87. évfolyam 3. szám105 oldal - 106 oldal   

Hoitsy György: 1994.A Petényi márna elterjedése és ökológiája az észak-magyarországi vizekben Halászat, 87. évfolyam 3. szám107 oldal - 109 oldal  

Hoitsy György:  2001.  Vásárhelyi István  a „Bükk öreg tudósa”Millenniumi Vadászati Almanach Országos Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Területi Szervezete 2001.100-102. oldal 

Barati S.-Béres I.- Hoitsy Gy.-Horváth B.-Szlabóczky P.- Nagy K.-Zámbori Z.:A kavicsbányászat és a kavicsbánya tavak környezet és természetvédelmi problémáiMiskolc 2002. CEEWEB    

 

Active Image 

Hoitsy György:  2002. A pisztráng tenyésztése és horgászata

Magánkiadás

  Active Image  Active Image

 

 

ifj.Fesztóry S.-Hoitsy Gy.- Páskándy J.-dr. Somogyi G.: Halőrzés Halászati őri ismeretekMOHOSZ 2004.

Active Image

 

Kovács Blanka, Csenki Zsolt, Hoitsy György, Váradi László : 2006

Különböző karotinoid kiegészítések komplex hatása néhány gazdaságilag fontos halfajra (szivárványos pisztráng, koiponty, ponty, ezüstkárász) Halászat 99: 119-124p.

 

Hoitsy György: 2010. Előadás A pisztrángtenyésztés lehetőségei problémái 

A halgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei Erdélyben Székelyudvarhelyi Tanácskozás

 

Hoitsy György: 2010.       Előadás  A magyar akvakultúra és halászat történelmi hagyományai 

 A magyar halászat vidékformáló ereje című konferencia, Magyar Akvakultúra Szövetség I. konfrenciája

 

Hoitsy Gy. – Juhász L. – Juhász P. – Szendrei L. – Zsigrai Gy.: MAGYAR HORGÁSZVIZEKEN

Tóth Könyvkereskedés és Kiadó 2011.

Active Image

 

 

 
< Előző   Következő >