800x6001024x768
Pályázatok PDF Nyomtatás E-mail

PÁLYÁZATOK:

 Active Image

 Kedvezményezettek neve:    ÖKO 2000 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

                                                               Bocskai Halászati Kft.

                                                               Czikkhalas Halastavai Kft.

                                                               Hoitsy és Rieger Kft.

                                                               MTA Agrártudományi Kutatóközpont

                                                               Szabolcsi Halászati Kft.

                                                               Szent István Egyetem

                                                               The Fishmarket Halkereskedelmi Kft.

 

A projekt címe: Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése

 

Szerződött támogatás összege: 1.235.313.186,- Ft

 

Támogatás mértéke: 82,366 %

 

A projekt tartalma:

„Ha az akvakultúra nem létezne, nekünk kellene feltalálni”. Az idézett mondat Maria Damanaki, az EU Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság vezetőjétől származik, és alátámasztja azon célt, melyet a konzorcium a projekt 4 éves futamideje alatt tervez. Küldetésünk a magyar halászati ágazat akvakultúra szektorában piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek elvégzése, innovatív, költségoptimalizált termékek, technikák, technológiák és módszerek kifejlesztése, valamint továbbfejlesztése. Az akvakultúra szektort termelési oldalról a tógazdasági haltenyésztéssel és intenzív haltermeléssel foglalkozó vállalkozások reprezentálják, míg a piacrajutást halfeldolgozót üzemeltető gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg a konzorcium. A forprofit résztvevők által végzett tevékenységeket két nonprofit kutatási intézmény (egy felsőoktatási intézmény és egy kutató központ) koordinálja és menedzseli. A projekt két részprojektben valósítja meg a tervezett részfeladatokat, melyek a „farmtól az asztalig” koncepció elemeit tartalmazzák és hajtják végre az innovációs időszakban.

 

A projekt megvalósítási időtartama: 2014.01.01. – 2017.12.31.

 

Projekt azonosítószáma: VKSZ_12-1-2013-0078

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Image

A Hoitsy és Rieger Kft. egy (G.O.P.)  a pályázat keretén belül molekuláris biológiai vizsgálatokra alapozott haltenyésztési rendszer prototipus kifejlesztésén dolgozik, amelynek keretében  tiszta  dunai vérvonalú sebes pisztráng törzsállományt alakítunk ki. A lillafüredi pisztrángtelep a hazai halgazdálkodási gyakorlatban egyedülálló helyet foglal el, mivel 34-36 tonnás éves termelésével a hazai pisztrángtermelés (a statisztikai adatok alapján) több mint 60-80%-át fedi le. Ez a szám természetesen elsősorban az étkezési célra termelt szivárványos pisztrángot jelenti. Jelenleg ez a cég az egyetlen az országban, amelyik horgászkezelésű vizek halasítása és génmegőrzés céljából szaporítja és neveli 2-3 tonna mennyiségben az őshonos sebes pisztrángot.A projekt tárgyát képező sebes pisztráng Magyarország őshonos pisztrángféléje, egész Európa területén széles körben elterjedt kiváló horgászhal. Tenyésztése a 18. század végén indult el, mára iparszerű méreteket öltött. Európai tekintetben öt genetikailag élesen elkülöníthető vonala létezik: az atlanti, a fölközi-tengeri, az adriai, a dunai és az úgynevezett márvány. Sajnálatos módon, az európai tenyészállományok kialakításakor még nem álltak rendelkezésre a genetikai vizsgálatok eredményei, így a tenyészállományokat az egész kontinensen főleg az atlanti vonal egyedeinek felhasználásával hozták létre. Mivel a faj tenyésztésének a fő célja a horgászhasznosítású vizekbe való telepítés, az atlanti vonalba tartózó tenyészállományok utódai a horgászvizekbe kikerülve hibridizáltak az ottani őshonos (Magyarország esetében dunai) vonalhoz tartozó egyedekkel. Az így létrejött hibridizáció révén eltűnnek az eredeti állományok genetikai sajátosságai, ami végső soron az adott környezeti feltételekhez való alkalmazkodásuk romlásához vezethet. Saját vizsgálataink eredményei alapján a magyar vizekben az atlanti géneket hordozó egyedek aránya több, mint 50%. Ezeket a folyamatokat ma már a világon mindenhol károsnak tartják és igyekeznek őket elkerülni. Egy intenzív körülmények között tenyésztett faj esetében azonban – és az összes pisztrángféle ilyen – az egyes egyedek genetikai hátterének ismerete egyre növekvő jelentőségű. Az új technológia tehát az adott vízföldrajzi helyzethez jobban alkalmazkodó egyedek nevelését teszi lehetővé, a jelenlegi tenyésztési rendszerekhez képest nagyobb a genetikai diverzitás, és ezzel jobb termelési-növekedési mutatók elérését biztosítja.

 Active Image Active Image Active Image

Active Image Active Image

A halgazdáságban meglévő tenyészállomány genetikai vizsgálatát az együttműködő egyetemi tanszék (SZIE Halgazdálkodási Tanszék) munkatársaival együtt végzzük. Ennek megfelelően a kidolgozásra kerülő technológiában a törzsállomány egyedi jelölést (mikrochip) kap majd elvégzzük az állomány DNS vizsgálatát és kialakítunk egy vonal-tiszta dunai állományt, majd az egyedek DNS-profiljának az ismeretében keresztezési partnerpárok kialakítását végzzük el.  

 
< Előző   Következő >